The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To bantonbuju: nacieki ;) (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=488481)

ninaL 09-05-2007 07:46 AM

To bantonbuju: nacieki ;)
 
Jak by nie bylo, to bysta mowili, ze za male kontrasty ;).
Dziewczynka jest turystka z...Polski, rodzice byli obok, opaleni wiecej niz przecietna ludnosci, ale biali pod opalenizna...rozmawialam z nia po polsku :)


All times are GMT. The time now is 07:36 PM.


Copyright 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.