The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To Gierlinski: Dobre oko ;-) (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=553409)

Asiulus 12-29-2007 02:01 PM

To Gierlinski: Dobre oko ;-)
 
Fakt, można było umieścić gospodarstwo trochę bardziej w prawo, właściciel na pewno by się nie obraził ;-)
Pozdrawiam
Asia


All times are GMT. The time now is 10:29 PM.


Copyright Š 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.