The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To pajaran: re (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=874561)

DarkoG 01-17-2012 05:58 AM

To pajaran: re
 
Bok Paja
hvala na komentarima i podršci. Dosta sam razmišljao prije donošenja ove odluke. No, na internetu postoje mnogi sajtovi na kojima nema ovako kratkovidnih moderatora kao sada na TE. Nisu bili takvi niti ovdje prije par godina.
Ukoliko želiš dalje pratiti moj rad to možeš uraditi na www.eyefetch.com ili na mojim stranicama www.wix.com/darkog1950/dgphoto.
Bilo bi mi drago da se tamo sretnemo.
Pozdrav Darko


All times are GMT. The time now is 11:41 AM.


Copyright 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.