The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To daddo: Pozdrav od "Foranina" (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=889781)

IchabodCrane 09-20-2012 06:38 AM

To daddo: Pozdrav od "Foranina"
 
Hvala dragi moj Klaudio! Eto, ja oženio Hvaranku pa svako ljeto uživam fotografirajući forske (hvarske) lipote! Pa tako i ja postah Foranin, makar sam po korijenima iz unutrašnjosti Hrvatske...
Imam stvarno krasnih fotki s Hvara ali TrekEarth je ograničio jednu po danu tako da ću uploadati malo po malo... "Vidimo" se još puno puta! Pozdrav!
Karlo


All times are GMT. The time now is 02:47 AM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.