The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To ymrk: Çok haklısınız .. (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=751900)

BurhanettinMasa 05-23-2009 06:52 AM

To ymrk: Çok haklısınız ..
 
Gükyüzünü zaten croplamama rağmen yetmedi :( İnşallah fotoğrafçılık deyenimimi arttırdıktan sonra bir dahaki gidişte diyorum :)
Ve kesinlikle öneririm, tarih ve coğrafyanın en güzel olduğu ülke, hele toskana bölgesini görseniz gelmek istemeyebilirsiniz :) Oraya bayıldığımı bayağı açık ettim herhalde :)

Teşekkürler,
Burhan


All times are GMT. The time now is 03:42 AM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.