The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To emka: pomocy (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=715777)

JPC 02-01-2009 12:46 PM

To emka: pomocy
 
o kurcze! przetlumacz

emka 02-01-2009 01:14 PM

Re: To emka: pomocy
 
Tłum. Witaj (ni hao), Ładne zdjęcie (yrnde zhopin). Miłe wspomnienie spotkania (jumiode jy humin).
Do widzenia (zai jian) Emka (Emeka) W nawiasie wersja pinyin.
Dałam tłumaczenie, zeby sie nie wydawało, ze to są przypadkowe znaki. Pozdr. M.


All times are GMT. The time now is 05:05 AM.


Copyright 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.