The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To Fis2: moim zdaniem (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=715780)

JPC 02-01-2009 01:09 PM

To Fis2: moim zdaniem
 
A mnie sie wydaje, ze to Bantonbuju nie mial co powiedziec o tym zdjeciu, skoro potrafi tylko czepiac sie innych notek. Zreszta ostatnio czepia sie wszystkiego. Wg mnie to niewatpliwie efekt jego wlasnego kryzysu.


All times are GMT. The time now is 05:37 PM.


Copyright 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.