Foto

Photographer's Note

Η Ναύπακτος είναι μια όμορφη παραθαλάσσια πόλη, στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Σύμφωνα με την απογραφή του 2001 ο δήμος Ναυπάκτου έχει πληθυσμό 18.231 κατοίκων.

Η Ναύπακτος είναι πόλη με μεγάλη ιστορία. Λέγεται ότι πήρε το όνομά της απ' τη λέξη ναυς και πήγνυμι, που σημαίνει κατασκευή πλοίων. Για πρώτη φορά εμφανίζεται το 1104 π.Χ. με τους Δωριείς, οι οποίοι στην κάθοδό τους, χρησιμοποίησαν τη Ναύπακτο για να κατασκευάσουν υποτυπώδη πλοιάρια (σχεδίες για την ακρίβεια), οπότε και το «Ναύπακτος» έμεινε κληρονομιά.

Αργότερα, κατά τη διάρκεια της κυριαρχίας των Ρωμαίων γνώρισε ακμή λόγω της σημαντικής της θέσης ακριβώς απέναντι από τη Πελοπόννησο και το 553 καταστράφηκε από σεισμό. Υπήρξε σημαντική πόλη του Βυζαντίου και αργότερα του Δεσποτάτου της Ηπείρου. Πέρασε ένα διάστημα Ενετοκρατίας πριν πέσει στα χέρια των Τούρκων το 1449, αλλά το 1687 καταλήφθηκε ξανά από τους Ενετούς για 12 χρόνια. Στις 18 Απριλίου 1829, απελευθερώθηκε οριστικά από τους Τούρκους. Φεύγοντας οι κατακτητές, άφησαν πίσω τους ελάχιστες οικογένειες Ελλήνων οι οποίες, μάλιστα, ήρθαν σε αντιπαράθεση με τις Σουλιώτικες οικογένειες (Μποτσαραίοι, Τζαβελαίοι κλπ), στις οποίες το νεοσύστατο ελληνικό κράτος είχε παραχωρήσει τα τουρκικά αρχοντικά, ως αντιστάθμισμα για την προσφορά τους στον Αγώνα.

* Το καλοδιατηρημένο κάστρο που δεσπόζει στο λόφο με το πευκοδάσος πίσω από την πόλη.
* Το ενετικό λιμάνι.
* Τα παραδοσιακά σπίτια στο κέντρο της πόλης και τα πλακόστρωτα καλντερίμια της.
* Το παλιό αρχοντικό της οικογένειας Μπότσαρη που έχει μετατραπεί σε ιδιωτικό μουσείο.
* Οι δύο παραλίες της πόλης Ψανή και Γρίμποβο, καθώς και οι κοντινές παραλίες των χωριών της Φωκίδας.
* Η κοντινή Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου.


Naypactos is a beautiful coastal city, in the prefecture Etoloakarnania. According to the inventory 2001 the municipality Naypactos has population of 18.231 residents. Naypactos is city with big history. It is said that it took her name [ap]'? the word [nays] and [pignymi], that means manufacture of boats. For first time presents in 1104 B.C. with Dorians, which in their way down, used Naypactos in order to they manufacture rudimentary boats (rafts for the precision), therefore also “Naypactos” it remained heritage. Later, at the duration of sovereignty of Romen it knew acne because her important place precisely opposite from Peloponnese and the 553 it was destroyed by earthquake. Existed important city of Byzantium and later [Despotatoy] of Continent. It passed one interval of Venetian domination front it falls in the hands of Turks in 1449, but in 1687 it was occupied again by their [Enetoys] for 12 years. On 18 April 1829, it was released finally from their [Toyrkoys]. Leaving the conquerors, left behind their minimal families of Greeks that came in juxtaposition with [Soyliotikes] families ([Mpotsaraioi], [Tzabelaioi] etc), in which the newly established Greek state had granted the Turkish mansions, as compensation for their offer in the Fight. * The [kalodiatirimeno] castle that dominates in the hill with the pinewood behind the city. * The Venetian harbour. * The traditional houses in the centre of her city and paved with slabs [kalnterimia]. * The old mansion of family [Mpotsari] that has been changed in private museum. * The two beaches of city [Psani] and [Grimpobo], as well as the near beaches of villages of Fokida. * The near Bridge [Rioy]-[Antirrioy].

dip, vasilpro, elendim, azaf1, delkoo, bostankorkulugu, asajernigan, chrkont, COSTANTINO, Atousa, alainh ha contrassegnato questa nota come utile

Photo Information
Viewed: 4046
Points: 32
Discussions
  • None
Additional Photos by NICK IFANTIS (ifanik) Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 1824 W: 52 N: 3687] (21679)
View More Pictures
explore TREKEARTH