Foto

Photographer's Note

In former times, Zlockie was inhabited by a Lemko community. Now, only a few traces of their culture can be seen in the village, a great exception is the wooden Orthodox Church from the late 19th century plus a small timber granary. The church of St Dmitry is not particularly impressive from the outside, but its interior hides a magnificent iconostasis, the most imposing in the region.
after www.staypoland.com

Cerkiew pw. św. Dymitra w Złockiem - powstała w latach 1867-72 w stylu zachodniołemkowskim.Do 1950 roku funkcjonowała jako parafia greckokatolicka. Na kościół rzymskokatolicki pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny przemianowano ją w roku 1951. Cerkiew wzniesiona została na planie krzyża z drzewa modrzewiowego. Jest to trójdzielny budynek o konstrukcji zrębowej, oszalowany i kryty blachą. Od frontu znajduje się wieża konstrukcji słupowo-ramowej o ścianach prostych, oraz prezbiterium. Wieńczą je ośmioboczne hełmy ze ślepymi latarniami i cebulastymi zwieńczeniami. Nad nawą widzimy kopułę na tamburze z wieżyczką i podwójnymi ślepymi latarniami.

Wnętrze cerkwi zdobi klasycystyczno-rokokowy ikonostas z II połowy XIX wieku, autorstwa Bogdańskich, oraz polichromia figuralno-ornamentalna z 1873 roku. Na uwa-gę zasługują również trzy ołtarze boczne w stylu rokoko-wym z XIX wieku, oraz barokowy krucyfiks.
Wśród licznie zgromadzonych w cerkwi obrazów wyróżnia się starszy od samej cerkwi barokowo-ludowy obraz "Chrystus u słupa", pochodzący jeszcze z XVIII wieku, ikona "Ukrzyżowanie" z 1875 roku namalowana przez P. Gubalskiego, oraz "Śś. Cyryl i Metody" z 1870 roku. Z czasów bardziej współczesnych pochodzą: ołtarz głów-ny z 1962 i chrzcielnica z 1963 roku, a także dzwonnica drewniana, wolnostojąca z 1957 roku. Obok cerkwi położony jest cmentarz greckokatolicki otoczony murem z XIX wieku.
after spanie.pl

elkab, tedesse, emka, andywo ha contrassegnato questa nota come utile

Photo Information
Viewed: 2126
Points: 20
Discussions
  • None
Additional Photos by Andrzej Urbaniec (Deepforest) Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 449 W: 57 N: 962] (9260)
View More Pictures
explore TREKEARTH