Foto

Photographer's Note

And today we will return to my hometown of Prague - Braník. This photo could be called Baroque among blocks of flats. I also drove around the yellow low building all summer, especially buses. So what is it? It is a Dominican courtyard, which was built in the Baroque style in the 17th century. In 1625, the Dominicans from the monastery at St. Giles in the Old Town of Prague received from Emperor Ferdinand II. ruined fortress with a courtyard. The Dominicans established a brewery there in 1626. In 1648, however, Prague was besieged by the Swedes and the fortress with the surrounding houses was destroyed. Then the courtyard was rebuilt until 1761, when a corner octagonal tower was built. The building was bought at the end of the 19th century by a cooperative of Prague brewers. As can be seen from the image, the object is in poor technical condition and awaiting repair.

A dnes se vrátíme do mé rodné pražské čtvrti - do Braníka. Tato fotografie by šla třeba nazvat baroko mezi paneláky. Také jsem kolem té žluté nízké stavby jezdil celé leta zejména autobusen. Co to tedy je? Je to domikánský dvůr, který byl v barokním slohu postaven v 17. století. V roce 1625 totiž dominikáni z kláštera u svatého Jiljí na Starém Městě v Praze získali od císaře Ferdinanda II. poničenou tvrz s dvorem. Dominikáni tam zřídili v roce 1626 pivovar. V roce 1648 byla však Praha obléhána Švédy a tvrz s okolními domy byla zničena. Pak byl dvůr budován znovu a to až do roku 1761, kdy byla postavena nárožní osmiboká věž. Objekt koncem 19. století koupilo družstvo pražských sládků. Jak z obrazu patrno objekt je ve špatném technickém stavu a čeká na opravu.

pajaran ha contrassegnato questa nota come utile

Photo Information
  • Copyright: Tomas Loew (TOMLEVMB) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 110 W: 0 N: 1072] (2355)
  • Genre: Luoghi
  • Medium: Colore
  • Date Taken: 2021-02-18
  • Esposizione: f/0.7, 1/256 secondi
  • Versione Foto: Versione Originale
  • Date Submitted: 2021-03-16 11:39
Viewed: 0
Points: 0
Discussions
  • None
Additional Photos by Tomas Loew (TOMLEVMB) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 110 W: 0 N: 1072] (2355)
View More Pictures
explore TREKEARTH